Logo arendse health club
Kies een van onze vestigingen

Zwemmen bij Arendse health club

 

De zwembaden bij Arendse health club hebben een aantal specifieke kenmerken:

  • Warm water (32 graden celcius)
  • Ondiep (1,10 tot 1,40 meter)
  • Lekkere omgevingstemperatuur.

 

Online inschrijfformulier zwemlessen

Met onderstaand formulier kunt u uw kind direct inschrijven voor zwemlessen. Na inschrijving wordt er contact met u opgenomen om de inschrijving praktisch af te ronden.

Inschrijfgeld voor zwemlessen is 30 euro en dient bij afronding van de inschrijving te worden voldaan.

Locatie

Locatie*:

Zowel de reguliere zwemles als snelcursus worden aangeboden in blokken van 3 maanden. Het is mogelijk om per maand te betalen (via incasso), maar ook om het bedrag ineens te voldoen. Maak hiervoor uw keuze.

  • Reguliere zwemles: 30 minuten per week
  • Snelcursus: 1,5 uur per week aaneengesloten
  • Snelcursus 1 week: 20 uur in 1 week

Cursusvorm

Cursusvorm*:

Personalia

Naam ouder:*
Voornaam kind*:
Tussenvoegsel:
Achternaam Kind*:
Geboortedatum*:(dd-mm-jjjj)
M/V*:

Adresgegevens

Straat*:
Huisnummer*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail adres*:

Lid geworden via:

Betaling / Algemene voorwaarden

Bankrekening:
Gironummer:
Naam rekeninghouder*:

Noteer hier maximaal 2 voorkeursdagen/opmerkingen**:

**Na verzending van dit formulier is de inschrijving rond. Een van onze medewerkers neemt zo snel mogelijk contact met u op (om de inschrijving te bevestigen en een startdatum af te spreken). Voor de eerste zwemles plaatst u uw handtekening op het daarvoor bestemde formulier aan de balie van onze club. De inschrijving is na verzending van dit formulier bindend.
* Required